Al het nieuws staat op onze facebook:
https://www.facebook.com/mainmeetingsraalte


Huisregels

 

01. Deelname en verblijf  op het terrein in de bak en in de pits is
      geheel voor eigen risico.
      De organisatie van MMR en de manege kunnen op geen
      enkele mannier aansprakelijk
      worden gesteld voor welk feit of schade dan ook geleden
      aan personen of voertuigen of RC auto's.
      Ook het publiek is op eigen risico aanwezig.
      Door in te schrijven op een evenement ga je automatisch akkoord met deze regels en valt er niets te halen op MMR.

02. Tanken op de aangegeven plek.

03. Afval dient in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd
      te worden.

04. Herhaaldelijk roekeloos rijgedrag heeft tot gevolg dat je niet meer 
      mee mag rijden. Er is hier geen discussie over mogelijk.

05. Het is niet toegestaan buiten de bak te rijden.

06. Heb je problemen op de baan met je auto waarschuw dan
      even de andere rijders op de rijdersstelling.

07. Rijden in de pits is absoluut niet toe gestaan.

08. Op geen enkele wijze kunnen wij aansprakelijk gesteld
      worden voor welke feit dan ook. 

09. Roken mag alleen daar waar toegestaan, maar niet tijdens de baaninzet.

10. Rijden met alu / stalen bumper, kappen, spoiler is niet toe gestaan enveals kappen met scherpe / gevaarlijke delen.

11. Baan inzet:
       1. Vanaf 16 jaar ben je verplicht baaninzet te doen, kun je om welke reden dan ook niet, dien jezelf voor vervanging te zorgen!
       2. Vanaf 2016 doen de 2wd rijders baaninzet bij 2wd en 4wd rijders bij de 4wd.Mocht dit niet uitkomen qua indeling laten we dit tijdens de briefing weten.

Alle rijders komen terug voor de baaninzet.
Per post hangen we 2 hesjes neer en degene die baaninzet kunnen doen gaan per 2 achter een bord staan.
Kun je geen baaninzet doen, dan kom je in de kantine zitten en meld je jou bij de wedstrijdleiding.
Je gaat NIET terug naar jou sleutelplaats.

Kom je niet op dagen voor jou baaninzet dan krijg je een stop en go van 20 sec in jou volgende ronde.

Deze regel geld ook voor rijders die qua leeftijd geen baaninzet kunnen of mogen doen, denk aan rijders onder de 16 jaar en rijders die niet meer goed ter been zijn.

Helaas zijn wij genoodzaakt deze “regels” toe te passen omdat er altijd rijders zijn die hier misbruik van maken…… 


12. Uitlaat zonder demper is niet toegestaan in de maneges waar wij organisator zijn!

13. Het inschrijfgeld dien je vooraf over te maken. Zie punt 15. 

14. Er wordt NIET met SPIKES gereden als wij iets organiseren. 

15. Als men zich in schrijft voor 1 van de meetings gaat men ermee
      accoord dat het e-mail adres wordt opgeslagen in een database
      bestand en dat men t.z.t. een mail ter promotie of ter info van Main
      Meetings Raalte kan verwachten.
      Mocht men hier niet mee accoord gaan dan kan men dit aangeven 
      door even een mail naar ons te sturen.

16. Op alle foto's en video's gemaakt op onze georganiseerde wedstrijden, meetings, demo's of anderzins kan geen aanspraak gemaakt worden op royalties.

17. Alcohol gebruik en drogerende middelen zoals een "Joint" voor of tijdens de race is NIET toegestaan als je nog moet (RC) rijden of baaninzet moet doen.
      Het bestuur kan tegen deze rijder aanvullende maatregelen (diskwalificatie / permanente weigering wedstrijden MMR) nemen.

18. Iedereen dient vanaf 30-09-2013 vooraf via bankoverschrijving het inschrijfgeld te voldoen. De rijder heeft daar tot 2 weken voor elk evenement de tijd voor. heeft hij hieraan niet voldaan wordt zijn inschrijving verwijderd. De eerst volgende op de reservelijst schuift dan door naar de rijderslijst. Deze rijder heeft dan weer 1 week de tijd om het inschrijfgeld over te maken, hierna vervalt ook zijn inschrijving. Afmelden kan, met een reden tot een week voor de meeting kosteloos. Binnen een week voor de meeting afmelden kost de rijder €2,50 van het inschrijfgeld het overige deel wordt terug gestort. Afmelden op de dag van het evenement (dus vanaf 00:00 uur) of later hierop terug komen of helemaal niet afmelden dan verzaak je en krijg je niets terug

Dit is een harde regel maar wij denken dat dit ten goede komt van de inschrijving en de overige rijders die er zeker bij willen en kunnen zijn!

Inschrijfgeld kan voldaan worden op volgend rekeningnummer:

ABN-AMRO Bank: NL31ABNA0596975929
t.a.v.: Main Meetings Raalte
IBAN: NL31ABNA0596975929
BIC: ABNANL2A


19. Verscherpte controle roekeloos rijgedrag en toepassen tijdstraffen.

Mocht je in onze ogen iets verkeerd doen dan krijg je direct (tijdens het rijden) via het omroepsysteem te horen wat jou “straf” is.
Dit zal voornamelijk stop en go penalty’s van 5 en 10 sec zijn die je uit voert bij de baancommissaris, dus je gaat 5 of 10 sec stil staan bij de baancommissaris.

20. Kom je per ongeluk over de balken op een ander stuk baan terecht dan wacht je op jou voorganger en ga je achter jou voorganger weer de baan op.
Bij misbruik hiervan krijg je dit te horen via ons oproepsysteem en krijg je 5 sec stop en go uit te voeren direct bij de baancommissaris.

21. Uitstel 

Tijdens de kwalificatieheats wordt er geen uitstel verleend. Laatstarters starten vanuit de pitstraat en rijden hun eigen tijd, echter totdat de eerste deelnemer een volle ronde heeft gereden, op dat moment start de tijd voor laatstarters die nog op de baan komen. In de finales kan er per finale eenmaal uitstel worden verleend van maximaal 5 minuten. De aanvrager van uitstel vertrekt vanaf de laatste startplaats op de grid, diens oorspronkelijke startplaats blijft leeg, er wordt dus niet doorgeschoven op de startgrid. Uitstel kan worden aangevraagd tot maximaal 30 seconde voor de start. 

22. Huurtransponders

MMR heeft een aantal transponders te huur voor rijders die zelf nog geen transponder hebben.
Ze zijn per wedstrijd te huur voor 2,50 euro.

Niet inleveren van huurtransponders aan het einde van de dag: 
Indien de huurtransponder niet wordt ingeleverd dient de rijder een boete van € 25,- te betalen en alsnog zo spoedig mogelijk de transponder in te leveren bij de wedstrijdleiding.

Bij vermissing of defect raken van de transponder brengen wij de huurder 55 euro in rekening zodat wij weer een 2e hands transponder aan kunnen schaffen.

23. SC Kappen verplicht in 2018

Wat houdt dit in....
SC zegt het al, Short Course. 
Dus met de gesloten SC kap op de Losi 5ive-T rijden en niet meer met de platen kappen. 
Voor de huidige platen kap rijders maken we een uitzondering, 2017 wordt een overgang jaar. 
Met de platen kap mag dus nog mee gereden worden in 2017 maar in 2018 niet meer!


24. Sociaal reglement: 

Omdat de hobby voor iedereen een ontspanning is, dient men zich ervan bewust te zijn dat behulpzaamheid, gezelligheid, sportiviteit, respect en sociaal gedrag bijdragen tot het plezierig kunnen beoefenen van de hobby. 
Dit staat voor MMR dan ook hoog in het vaandel en wordt geacht door alle (gast-) rijders nageleefd te worden. 

- Een ieder is behulpzaam naar de mederijders. 
- Iedereen rijdt voor zijn/haar plezier. 
- Iedereen gedraagt zich op een nette en correcte manier. 
- Indien iemand scheld, zich misdraagt, onsportief is, asociaal opsteld of anderzijds buiten het boekje gaat zal deze door mederijders en/of bestuur aangesproken worden. 
Het is ter beoordeling van het bestuur of een gepaste aktie ondernomen zal worden. 

25. Toegestane auto's en cc's: 
- 2WD Buggy max 30.5CC
- 4WD Buggy max 30.5CC
- 4WD SC max 30.5CC
Uitgesloten van deelname: Kraken Vekta.5 

In acht nemen en uitvoeren van bovenstaande regels zal mede zorgen voor een gezellig samenzijn en het plezierig beoefenen van de hobby op de accommodatie van MMR.  

Het bestuur van MMR